ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
628
23 มี.ค. 2553
812 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
11 มี.ค. 2553
813 ประกาศอบต.มะม่วงสองต้น เรื่องจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนต์ดีเซลชนิดเปิดข้างเทท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
799
08 มี.ค. 2553
814 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
04 มี.ค. 2553
815 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่องสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
682
25 ก.พ. 2553
816 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
02 ก.พ. 2553
817 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
05 ม.ค. 2553
818 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
06 ธ.ค. 2552
819 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
03 พ.ย. 2552
820 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
780
09 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85