ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครางการก่อสร้างถนน คสล.หน้า มจร.ถึงบ้าน จ.ส.ต.โสภณ พัทรา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 มิ.ย. 2564
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 มิ.ย. 2564
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานถึงบ้านนายสว์สดิ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 มิ.ย. 2564
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
11 มิ.ย. 2564
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 มิ.ย. 2564
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (รถพ่วงข้าง) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 มิ.ย. 2564
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัย รายนายวิทยา สุขถาวร จำนวน 27 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 มิ.ย. 2564
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 พ.ค. 2564
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 พ.ค. 2564
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0040 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
18 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85