ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 มิ.ย. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปลี่ยนอุปกรณ์และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 มิ.ย. 2562
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 มิ.ย. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 มิ.ย. 2562
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 พ.ค. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 พ.ค. 2562
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 พ.ค. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 พ.ค. 2562
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 พ.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเฟืองไดสตาร์ทและเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77