ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 ก.ย. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 90 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ก.ย. 2561
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร.และชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
17 ก.ย. 2561
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 ก.ย. 2561
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 713-54-0003 และ 713-58-0006 จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
11 ก.ย. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
11 ก.ย. 2561
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
11 ก.ย. 2561
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ก.ย. 2561
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 , 416-52-0014 และ 416-57-0032 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 ก.ย. 2561
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84