ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอยวัดนาสน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
12 ก.ย. 2555
702 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 ก.ย. 2555
703 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-คลองส้อน หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
493
06 ก.ย. 2555
704 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ส.ค. 2555
705 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
28 ส.ค. 2555
706 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
28 ส.ค. 2555
707 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองชลประทานท่าดีสาย1R-LMC (ฝั่งซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
485
18 มิ.ย. 2555
708 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
553
18 มิ.ย. 2555
709 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณห้องประชุมอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
454
30 พ.ค. 2555
710 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองชลประทานท่าดี สาย 1R-LMC(ฝั่งซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
441
30 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77