ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
17 ธ.ค. 2557
702 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ดาวน์โหลดเอกสาร
357
03 พ.ย. 2557
703 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
16 ต.ค. 2557
704 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
09 ก.ย. 2557
705 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 ก.ย. 2557
706 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อซอยกลางพร้อมวิถี-วงแหวนนาจูด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
02 ก.ย. 2557
707 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางแอบ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
02 ก.ย. 2557
708 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ส.ค. 2557
709 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
15 ส.ค. 2557
710 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อซอยกลางพร้อมวิถี-วงแหวนนาจูด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85