ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางแอบ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 ส.ค. 2557
632 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 ก.ค. 2557
633 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา)ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
24 มิ.ย. 2557
634 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ดาวน์โหลดเอกสาร
303
09 มิ.ย. 2557
635 ประกาศสอบราคาจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา) ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
06 มิ.ย. 2557
636 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อถนนหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
04 มิ.ย. 2557
637 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นยาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
04 มิ.ย. 2557
638 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามดอน 8 (ตาจัด) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
04 มิ.ย. 2557
639 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
04 มิ.ย. 2557
640 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
22 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77