ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ต.ค. 2560
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ต.ค. 2560
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 ต.ค. 2560
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ต.ค. 2560
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-53-0001 และรหัสครุภัณฑ์ 054-58-0002 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2560
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ กษท 727 นศ รถจักรยายนต์ 1กจ 1939 นศ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2560
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง3045 นศ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และ หมายเลขทะเบียน 1 กถ 9723 นศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2560
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ต.ค. 2560
639 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
15 ก.ย. 2560
640 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่จอดรถเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85