ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 ก.ค. 2561
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 มิ.ย. 2561
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 มิ.ย. 2561
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 มิ.ย. 2561
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 มิ.ย. 2561
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซีลน้ำมันและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ และชำรุด รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 มิ.ย. 2561
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ส้รางสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 "กิจกรมการฝึกอบรมดนตรีสากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น" ข ดาวน์โหลดเอกสาร
180
19 มิ.ย. 2561
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 มิ.ย. 2561
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศน์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 มิ.ย. 2561
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างร้านน้ำชายูโส๊ะ-บ้านนางไสว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
14 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84