ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้ห้ามทิ้งขยะ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 6 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ส.ค. 2564
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 ก.ค. 2564
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7168 นศ และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (รถพ่วงข้าง)และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6368 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ก.ค. 2564
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6368 จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 ก.ค. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดเมนบอร์ดตัวชาร์จแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ก.ค. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 ก.ค. 2564
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ก.ค. 2564
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีขนาด 8.30x3.50 เมตร พร้อมติดตั้งบนแผ่นป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ขององ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ก.ค. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ก.ค. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85