ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฉีดพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ธ.ค. 2560
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
144
19 ธ.ค. 2560
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 ธ.ค. 2560
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
197
15 ธ.ค. 2560
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 ธ.ค. 2560
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 ธ.ค. 2560
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ธ.ค. 2560
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ธ.ค. 2560
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 ธ.ค. 2560
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1,900 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77