ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนอะไหล่ถ่ายอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 3045 นศ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ค. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ค. 2565
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-5-0040 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 พ.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 พ.ค. 2565
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 พ.ค. 2565
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 พ.ค. 2565
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 พ.ค. 2565
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 พ.ค. 2565
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุเทพ แสนเสนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85