ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟและแก้วกระดาษ โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
26 ธ.ค. 2561
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 7 วัน เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
26 ธ.ค. 2561
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชน โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
144
25 ธ.ค. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0015 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
21 ธ.ค. 2561
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 ธ.ค. 2561
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1000 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 ธ.ค. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 ธ.ค. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
12 ธ.ค. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
04 ธ.ค. 2561
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84