ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 125 ลิตร มีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้งขยะ 1 ช่อง พร้อมพ่นโลโก้หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ก.ค. 2561
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ก.ค. 2561
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ก.ค. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ก.ค. 2561
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น และทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.มะม่วงสองต้น จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ก.ค. 2561
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ก.ค. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 มิ.ย. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 มิ.ย. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 มิ.ย. 2561
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74