ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 พ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 พ.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนและวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 พ.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 พ.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 พ.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85