ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง เพื่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหาร จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ธ.ค. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง เพื่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหาร จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ธ.ค. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ธ.ค. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มพระราชบัญญัติและระเบียนกฎหมายต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ธ.ค. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ธ.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ธ.ค. 2564
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น (จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 ธ.ค. 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น(จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ธ.ค. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ธ.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84