ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0010 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
06 ต.ค. 2560
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
155
06 ต.ค. 2560
613 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 ต.ค. 2560
614 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
146
04 ต.ค. 2560
615 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 ต.ค. 2560
616 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
04 ต.ค. 2560
617 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ต.ค. 2560
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 ต.ค. 2560
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ต.ค. 2560
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85