ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 มิ.ย. 2558
612 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อถนนหัวท่า-ไชยมนตรี-ชลประทานท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 มิ.ย. 2558
613 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
05 มิ.ย. 2558
614 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
03 มิ.ย. 2558
615 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
12 พ.ค. 2558
616 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 เม.ย. 2558
617 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 มี.ค. 2558
618 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 ก.พ. 2558
619 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
348
12 ม.ค. 2558
620 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
314
23 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77