ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายศรชัย สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายวารินทร์ ราชนิยม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผู้ควบคุมดูแลระบบประปาและซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 ราย นายเจริญ ยุทธสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ เพื่อเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นไปกำจัด จำนวน 1 ราย นายอรรถชัย บูมะลายู ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายอนุชา แสนเสนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายฮุดหมาน ยุทธสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุทิน พันธยุโส้ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 รายนายชิระพงค์ สวนประพัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายยงยศ สกาวรรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์น้ำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายศิวัช สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74