ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นายยงยุทธ ไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2565
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นายนิพล ไชยศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์น้ำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นายศิวัช สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น นายอนุชา แสนเสนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 มี.ค. 2565
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น นายดะโหด สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 มี.ค. 2565
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 มี.ค. 2565
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0001 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 มี.ค. 2565
38 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 มี.ค. 2565
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0018 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มี.ค. 2565
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0015 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84