ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
29 ส.ค. 2561
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
28 ส.ค. 2561
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการวงท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
182
22 ส.ค. 2561
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 ส.ค. 2561
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษต่อเนื่อง (ลังละ 6000 ฉบับ) จำนวน 2 ลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
21 ส.ค. 2561
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับทำลูกประคบ โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การนวดแผนไทยด้วยลูกประคบ จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 ส.ค. 2561
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การนวดแผนไทยด้วยลูกประคบ ขนาด 1.00 X 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
213
20 ส.ค. 2561
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเกียรติบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การนวดแผนไทยด้วยลูกประคบ ขนาด 21 X 29.7 ซม. จำนวน 12 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 ส.ค. 2561
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
20 ส.ค. 2561
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการนวดแผนไทย จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
20 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84