ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
07 เม.ย. 2558
682 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 มี.ค. 2558
683 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
05 ก.พ. 2558
684 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
382
12 ม.ค. 2558
685 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
346
23 ธ.ค. 2557
686 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
17 ธ.ค. 2557
687 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ดาวน์โหลดเอกสาร
354
03 พ.ย. 2557
688 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
16 ต.ค. 2557
689 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
09 ก.ย. 2557
690 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
02 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84