ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 สอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายกัมพลานนท์อุทิศน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
10 พ.ค. 2556
752 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
04 มี.ค. 2556
753 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
18 ม.ค. 2556
754 ผลการขายทอดตลาดพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
658
04 ม.ค. 2556
755 การขายทอดตลาดพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่้วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
785
19 ธ.ค. 2555
756 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
07 ธ.ค. 2555
757 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
12 พ.ย. 2555
758 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
05 พ.ย. 2555
759 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
05 ต.ค. 2555
760 ผลการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
591
27 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84