ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 เม.ย. 2562
322 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
05 เม.ย. 2562
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูตู้ด้านหลังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 เม.ย. 2562
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 เม.ย. 2562
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเหมาทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชน โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
177
04 เม.ย. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ กาญจนดำรงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 มี.ค. 2562
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายเสน่ห์ ศรีทองปลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 มี.ค. 2562
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นาย ไกรสร เหล็กเพ็ชร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 มี.ค. 2562
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุเร็น สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 มี.ค. 2562
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายดะโหด สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85