ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
05 ก.ย. 2561
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ก.ย. 2561
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.มะม่วงสองต้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.22 เมตร สูง 1.97 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ก.ย. 2561
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และหมายเลขทะเบียน 1กถ 9723 นศ ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 ส.ค. 2561
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ส.ค. 2561
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
29 ส.ค. 2561
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ส.ค. 2561
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการวงท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 ส.ค. 2561
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 ส.ค. 2561
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษต่อเนื่อง (ลังละ 6000 ฉบับ) จำนวน 2 ลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85