ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 จำนวน 7 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 เม.ย. 2561
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวรน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 จำนวน1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 เม.ย. 2561
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชน โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงลประมาณ พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 เม.ย. 2561
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 มี.ค. 2561
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(สำหรับซ่อมแซมผิวถนน) จำนวน 100 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 มี.ค. 2561
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
130
26 มี.ค. 2561
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน 8 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 มี.ค. 2561
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 มี.ค. 2561
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 มี.ค. 2561
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77