ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-58-0002 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
29 พ.ย. 2561
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือไฟเบอร์คลาส 10 ฟุต จำนวน 2 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
28 พ.ย. 2561
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณสองข้างทางถนนสายหัวท่า-ไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
166
22 พ.ย. 2561
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 พ.ย. 2561
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 พ.ย. 2561
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประดับไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 พ.ย. 2561
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 พ.ย. 2561
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 พ.ย. 2561
379 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 พ.ย. 2561
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0005 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0007 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84