ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรม การทำกระเป๋าผ้า จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ย. 2564
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ก.ย. 2564
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ก.ย. 2564
154 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดิน อบต.มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 ก.ย. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับต้อนรับผู้ที่มาตรวจเยี่ยมราชการและใช้ทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.มะม่วงสองต้น จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.ย. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ก.ย. 2564
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.ย. 2564
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 ก.ย. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยประชาร่วมใจ 1-4 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 ส.ค. 2564
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้นพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84