ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ต.ค. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 44 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
17 ก.ย. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
13 ก.ย. 2562
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามดอน 6 (มีสุข) ต่อจากถนนเดิมไปถึงหมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
135
12 ก.ย. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านปิ่นกมล ซอย 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ก.ย. 2562
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านปิ่นกมล ซอย 3 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ก.ย. 2562
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง ซองละ 50 กรัม (1 ถัง 500 ซอง) จำนวน 15 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ก.ย. 2562
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมติผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.ย. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74