ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะถั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 พ.ย. 2560
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 พ.ย. 2560
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและเปลี่ยนยางระบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 พ.ย. 2560
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
23 พ.ย. 2560
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 46 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 พ.ย. 2560
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยล้างไวรัสแลติดตั้งโปรแกรม หมายเลขพัสดุ 416-55-0018 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 พ.ย. 2560
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบหลุยส์สีทองพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 พ.ย. 2560
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 28 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 พ.ย. 2560
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 พ.ย. 2560
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77