ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมต่อถนนหัวท่าไชยมนตรี-สะพาน ม.3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
13 มี.ค. 2557
712 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสาวนิด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
13 มี.ค. 2557
713 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารห้องประชุมอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
352
13 มี.ค. 2557
714 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
07 มี.ค. 2557
715 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถมดินสถานที่ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
341
25 ก.พ. 2557
716 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
449
25 ก.พ. 2557
717 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนา เส้นทางคมนาคม 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
25 ก.พ. 2557
718 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
02 ม.ค. 2557
719 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
09 ธ.ค. 2556
720 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
369
26 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84