ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 มี.ค. 2562
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนและคอกสัวต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 31 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 มี.ค. 2562
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 มี.ค. 2562
234 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
26 ก.พ. 2562
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 ก.พ. 2562
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ก.พ. 2562
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
102
22 ก.พ. 2562
238 ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ก.พ. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ก.พ. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74