ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ต.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือแบบพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและเตรียมการรับสมัคร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ต.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ต.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุเร็น สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายไกรสร เหล็กเพ็ชร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว (อาคารหลังใหม่) จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ กาญจนดำรงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปในงานต่าง ๆ ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจำนวน 1 ราย นางกาญจนา รัตนารมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ราย นายยงยุทธ ไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 รายนายดะโหด สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74