ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกทางโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 ก.พ. 2561
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 ก.พ. 2561
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และป้ายประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
06 ก.พ. 2561
524 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ก.พ. 2561
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.พ. 2561
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ก.พ. 2561
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ม.ค. 2561
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้ดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 240 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 ม.ค. 2561
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 41 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 ม.ค. 2561
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84