ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ กษท 727 นศ รถจักรยายนต์ 1กจ 1939 นศ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2560
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง3045 นศ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และ หมายเลขทะเบียน 1 กถ 9723 นศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2560
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 ต.ค. 2560
624 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 ก.ย. 2560
625 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่จอดรถเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 ส.ค. 2560
626 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
11 ส.ค. 2560
627 รายงานผลการำดำเนินการจัดซืั้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ส.ค. 2560
628 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานหลังโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นถึงบ้านต้นยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
17 ก.ค. 2560
629 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 ก.ค. 2560
630 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟจากถนนหัวท่า-ไชยมนตรี ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84