ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
25 ก.พ. 2557
622 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนา เส้นทางคมนาคม 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
25 ก.พ. 2557
623 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
02 ม.ค. 2557
624 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
09 ธ.ค. 2556
625 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
26 พ.ย. 2556
626 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 ต.ค. 2556
627 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
15 ต.ค. 2556
628 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านหน้ารายณ์-บาหลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
24 มิ.ย. 2556
629 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
24 มิ.ย. 2556
630 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-ปิ่นกมล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74