ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามดอน 6 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
30 พ.ค. 2556
742 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนสายซอยกัมพลานนท์อุทิศน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 พ.ค. 2556
743 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนสายป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
30 พ.ค. 2556
744 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายกัมพลานนท์อุทิศน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
30 พ.ค. 2556
745 ประกาศสอบราคาจ้างเรียงหินยาแนวถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
17 พ.ค. 2556
746 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกเส้นทางคมนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
363
17 พ.ค. 2556
747 ประกาศสอบราคาจ้างถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
406
17 พ.ค. 2556
748 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
17 พ.ค. 2556
749 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
10 พ.ค. 2556
750 สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
10 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84