ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 ก.ย. 2561
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 ก.ย. 2561
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามดอน 3 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ก.ย. 2561
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านต้นหมอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 ก.ย. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ไทรทอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ก.ย. 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 ก.ย. 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 ก.ย. 2561
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.มะม่วงสองต้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.22 เมตร สูง 1.97 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ก.ย. 2561
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และหมายเลขทะเบียน 1กถ 9723 นศ ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
31 ส.ค. 2561
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84