ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 มี.ค. 2561
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2561
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 มี.ค. 2561
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 ก.พ. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพาเวอร์แอมป์ 360 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 ก.พ. 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกทางโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
12 ก.พ. 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 ก.พ. 2561
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และป้ายประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 ก.พ. 2561
429 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ก.พ. 2561
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74