ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น นายฮุดหมาน ยุทธสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 มี.ค. 2565
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ เพื่อเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นไปกำจัด จำนวน 1 ราย นายอรรถชัย บูมะลายู ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2565
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น นายศรชัย สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2565
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น นายสุเร็น สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2565
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น นายไกรสร เหล็กเพ็ชร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 มี.ค. 2565
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นายยงยุทธ ไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2565
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นายนิพล ไชยศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์น้ำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น นายศิวัช สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 มี.ค. 2565
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น นายอนุชา แสนเสนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น นายดะโหด สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85