ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
06 มิ.ย. 2556
642 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
459
06 มิ.ย. 2556
643 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
05 มิ.ย. 2556
644 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัสดีพร้อม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 พ.ค. 2556
645 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
30 พ.ค. 2556
646 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามดอน 6 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
30 พ.ค. 2556
647 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนสายซอยกัมพลานนท์อุทิศน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
30 พ.ค. 2556
648 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนสายป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
30 พ.ค. 2556
649 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายกัมพลานนท์อุทิศน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
30 พ.ค. 2556
650 ประกาศสอบราคาจ้างเรียงหินยาแนวถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
17 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74