ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
15 ก.พ. 2560
642 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
15 ก.พ. 2560
643 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
02 ก.พ. 2560
644 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุสำหรับช่วยเหลือผูู้ประสบอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
183
08 ม.ค. 2560
645 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
05 ม.ค. 2560
646 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
06 ธ.ค. 2559
647 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
16 พ.ย. 2559
648 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 พ.ย. 2559
649 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
150
26 ต.ค. 2559
650 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84