ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 พ.ย. 2564
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์คู่มือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องทิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 พ.ย. 2564
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 ต.ค. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
29 ต.ค. 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ต.ค. 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง บริเวณสองข้างทางถนนสายหัวท่า-ไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ต.ค. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง บริเวณสองข้างทางถนนสายป่ากล้วย-สมอชัย ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ต.ค. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ต.ค. 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์ วปร.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ต.ค. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85